شرح دوره :

مرور و جمع بندی دستور زبان و قواعد انگلیسی، شامل جمله سازی از مبتدی تا پیشرفته، ...

مدرس : سجاد شکری
تاریخ شروع دوره : 1399/1/7
تاریخ پایان دوره : 1399/1/16
مدرس : سجاد شکری
مجموع ساعات : 12 ساعت
سرفصل ها :

1- Active and Passive Gerunds
2- Adjective (relative) clause and reducing
3- Adverb clause and reducing
4- Causative
5- Conditionals and if clause
6- Conjunction
7- Dependent clause
8- Gerund and Infinitive
9- Inversion
10- Modals
11- Noun clause and reducing
12- Parallel
13- Participle
14- Passive
15- Sentence types
16- Subjunctive
17- Tenses
18- Transition
19-4 ways to use ING words
20- Adverbs of time yet already just and still
21- Adverbs still yet and already
22- as...as
23- as.since.because
24- By and with
25- By VS Until
26- Collective nouns
27- Determiners
28- even, even though, even if, even when
29- Express opposite idea
30- How to use to before an -ing_ verb
31- be. being. been
32- If and Whether
33- Just
34- Of
35- Prefixes_Suffixes
36- Prepositions of Time by. until. by the time...
37- Punctuation
38- Quantifier
39- SO_SO_THAT
40- That_v._Which
41- The
42- Through
43- To or For
44- Unless
45- USE_USED_and_USED_TO
46- For+-ing
47- no longer

منابع :

Practical English Usage
Oxford English Grammar Course
English Grammar and Usage
Longman Student Grammar of Spoken and Written English
Natural grammar
The Blue Book of Grammar and Punctuation
English grammar in use
Grammar Scan

نحوه تدریس :

آنلاین با استفاده از متد تدریس CELTA

اهداف :

اشراف به دستور زبان انگلیسی و توانایی بکارگیری این قواعد در مکالمه و نوشتار

مخاطبین :

intermediate به بالا

مجتمع فنی تهران نمایندگی تبریز

مجتمع فنی تهران بعنوان برترین موسسه آموزشی کشور در زمینه هنر و فناوری به روزی می اندیشد که از هر خانواده ایرانی حداقل یک نفر از خدمات و محصولات آن بهرمند گردند


تماس با ما

ادرس: تبریز / ولیعصر / فلکه تختی / ابتدای تختی غربی / نبش کوچه کامبیز / پلاک 2

تلفن: 04133290219-04133315293

نماد اعتماد زرین پال